Có 1 kết quả:

Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(PRC) Central Military Commission