Có 1 kết quả:

Zhōng níng

1/1

Zhōng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhongning county in Zhongwei 中衛|中卫[Zhong1 wei4], Ningxia