Có 1 kết quả:

Zhōng níng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhongning county in Zhongwei 中衛|中卫[Zhong1 wei4], Ningxia