Có 1 kết quả:

Zhōng shān Gōng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhongshan Park, the name of numerous parks in China, honoring Sun Yat-sen 孫中山|孙中山[Sun1 Zhong1 shan1]