Có 1 kết quả:

Zhōng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhongshan or Chungshan district of Taipei City 臺北市|台北市[Tai2 bei3 shi4], Taiwan
(2) Zhongshan district of Dalian 大連市|大连市[Da4 lian2 shi4], Liaoning
(3) Chungshan district of Keelung City 基隆市[Ji1 long2 shi4], Taiwan