Có 1 kết quả:

Zhōng shān shì

1/1

Zhōng shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhongshan prefecture-level city in Guangdong province 廣東省|广东省[Guang3 dong1 sheng3] in south China, close to Dr Sun Yat-sen's birthplace