Có 1 kết quả:

Zhōng shān Chéng bīn

1/1

Zhōng shān Chéng bīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes