Có 1 kết quả:

Zhōng shān Líng

1/1

Zhōng shān Líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dr Sun Yat-sen's mausoleum in Nanjing