Có 1 kết quả:

zhōng chéng yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

prepared prescription (Chinese medicine)