Có 1 kết quả:

Zhōng fāng xiàn ㄓㄨㄥ ㄈㄤ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhongfang county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan