Có 1 kết quả:

Zhōng Gǎng Tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

China, Hong Kong and Taiwan (abbr.)