Có 1 kết quả:

Zhōng huán

1/1

Zhōng huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Central, Hong Kong Island