Có 1 kết quả:

Zhōng diàn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gyeltang or Gyalthang town and county, former name of Shangri-La county 香格里拉縣|香格里拉县[Xiang1 ge2 li3 la1 xian4] in Dêqên or Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州[Di2 qing4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], northwest Yunnan