Có 1 kết quả:

Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC)