Có 1 kết quả:

Zhōng huá xiān wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese blue flycatcher (Cyornis glaucicomans)