Có 1 kết quả:

zhōng hào

1/1

zhōng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medium-sized

Một số bài thơ có sử dụng