Có 1 kết quả:

Zhōng Xī hé bì ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

harmonious combination of Chinese and Western elements (idiom)