Có 1 kết quả:

zhōng zéi ōu

1/1

zhōng zéi ōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pomarine skua (Stercorarius pomarinus)