Có 1 kết quả:

zhōng jiān céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mesosphere