Có 1 kết quả:

Fēng xiàn

1/1

Fēng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Feng county in Xuzhou 徐州[Xu2 zhou1], Jiangsu