Có 1 kết quả:

fēng dù

1/1

fēng dù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abundance