Có 1 kết quả:

fēng shuǐ

1/1

fēng shuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant water
(2) high water level