Có 1 kết quả:

fēng xiōng

1/1

fēng xiōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 隆胸[long2 xiong1]