Có 1 kết quả:

fēng xiōng ㄈㄥ ㄒㄩㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 隆胸[long2 xiong1]