Có 1 kết quả:

Fēng chén Xiù jí ㄈㄥ ㄔㄣˊ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

TOYOTOMI Hideyoshi (1536-1598), Japanese warlord, undisputed ruler of Japan 1590-1598