Có 1 kết quả:

fēng yī zú shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

having ample food and clothing (idiom); well fed and clothed