Có 1 kết quả:

fēng zú

1/1

fēng zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant
(2) plenty