Có 1 kết quả:

Fēng dū xiàn ㄈㄥ ㄉㄨ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fengdu county in Fuling suburbs of Chongqing municipality, formerly in Sichuan