Có 1 kết quả:

Fēng shùn

1/1

Fēng shùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fengshun county in Meizhou 梅州, Guangdong