Có 1 kết quả:

chuàn qīn fǎng yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to call on friends and relations (idiom)