Có 1 kết quả:

chuàn gòng ㄔㄨㄢˋ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to collude to fabricate a story