Có 1 kết quả:

chuàn hào

1/1

chuàn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) identification number
(2) IMEI