Có 1 kết quả:

chuàn tōng yī qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to act in collusion (idiom)