Có 1 kết quả:

chuàn mén zi

1/1

chuàn mén zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 串門|串门[chuan4 men2]