Có 1 kết quả:

Lín xiàn

1/1

Lín xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lin county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西