Có 1 kết quả:

Lín xià xiàn

1/1

Lín xià xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Linxia county city in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州|临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu