Có 1 kết quả:

Lín xià Huí zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Linxia Hui autonomous prefecture in Gansu