Có 1 kết quả:

Lín guì xiàn

1/1

Lín guì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lingui county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi