Có 1 kết quả:

Lín wǔ xiàn

1/1

Lín wǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Linwu county in Chenzhou 郴州[Chen1 zhou1], Hunan