Có 1 kết quả:

Lín táo xiàn

1/1

Lín táo xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lintao county in Dingxi 定西[Ding4 xi1], Gansu