Có 1 kết quả:

Lín yī xiàn

1/1

Lín yī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Linyi county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi