Có 1 kết quả:

Lín yì xiàn

1/1

Lín yì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Linyi county in Dezhou 德州[De2 zhou1], Shandong