Có 1 kết quả:

Lín gāo xiàn ㄌㄧㄣˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lin'gao County, Hainan