Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+4E37
Tổng nét: 2
Bộ: zhǔ 丶 (+1 nét)
Lục thư: chỉ sự
Hình thái: ⿰丿
Nét bút: 丶ノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) "eight" component in Chinese characters
(2) archaic variant of 八[ba1]