Có 1 kết quả:

dān shēn ㄉㄢ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Salvia miltiorrhiza