Có 1 kết quả:

dān níng ㄉㄢ ㄋㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (loanword) denim
(2) tannin