Có 1 kết quả:

Dān ní ěr

1/1

Dān ní ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Daniel (name)