Có 1 kết quả:

Dān bā

1/1

Dān bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Danba county (Tibetan: rong brag rdzong) in Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州, Sichuan (formerly in Kham province of Tibet)