Có 1 kết quả:

dān dú

1/1

dān dú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

erysipelas (medicine)