Có 1 kết quả:

dān dú ㄉㄢ ㄉㄨˊ

1/1

dān dú ㄉㄢ ㄉㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

erysipelas (medicine)