Có 1 kết quả:

dān pí ㄉㄢ ㄆㄧˊ

1/1

dān pí ㄉㄢ ㄆㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the root bark of the peony tree