Có 1 kết quả:

dān bèi

1/1

dān bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 天貝|天贝[tian1 bei4]